Distriktsutviklingsfondet skal øke verdiskapingen

Kommunestyret vedtok i desember å opprette distriktsutviklingsfondet. Det er satt av 500.000 kr årlig for å øke verdiskapingen og videreutvikle næringslivet i distriktene.

Dette er ei tydelig prioritering fra kommunestyret. Distriktsutviklingsfondet gir oss et helt nytt og nødvendig verktøy for å skape flere arbeidsplasser og øke verdiskapningen, sier ordfører Aina Nilsen.

Fra og med i dag er det mulig å søke støtte gjennom vår søknadsportal på Regionalforvaltning.

Det finnes mange spennende muligheter som vi ikke har oversikt over enda, men som vi nå har på plass et verktøy for å jobbe opp mot. Vi har allerede hatt forespørsler fra næringsliv og privatpersoner som ønsker å søke støtte til spennende prosjekter – fra mulighetsstudier til infrastrukturstøtte sier næringssjef Daniel Sowe.

I tillegg til distriktsutviklingsfondet er det mulig å søke kommunens næringsfond og nydyrkningsfond, som begge er på henholdsvis 350.000 kr hver.

Siste nyheter