Kan ikke gjøre enkeltvurderinger
Legetjenesten får mange henvendelser fra personer som av ulike årsaker ber om å bli prioritert for koronavaksine. 

- Det er to grunner til at vi ikke kommer til å gjøre endringer i prioriteringslistene som er bestemt av staten. For det første er det ikke åpnet for det, så vi har rett og slett ikke mulighet til å gjøre det, for det andre vil det kreve svært mye arbeid å gjøre enkeltvurderinger og det har vi ikke kapasitet til, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Ut fra prioriteringslista er det imidlertid først etter at alle innbyggere over 75 år er vaksinert, at personer med sykdommer/medisinske tilstander kan prioriteres. 

Det er krevende å få koronavaksineringen på plass i tillegg til drift av smitteklinikk og smittesporing ved covid-19-tilfeller. Dersom det skulle komme et lokalt smitteutbrudd i vaksinasjonsperioden, vil det høyst sannsynlig føre til forsinkelser av vaksinasjonsprogrammet.

- Vi skal få dette til og utbruddet i desember viste at vi har stor kapasitet når det virkelig trengs, men vaksinasjon er noe som vil kreve mye arbeid fra oss i mange måneder. Derfor er vi avhengige av at alle innbyggere følger nøye med på informasjonen som blir gitt og forholder seg til prioriteringslisten som er bestemt, sier Drageset.

 

Medisinsk prioriteringsliste
Han understreker at han ikke har inntrykk av at det er personer som prøver «å snike» i vaksinasjonskøen og at det kan være gode personlige grunner til at noen ønsker prioritet, men at Hadsel kommune utelukkende kommer til å forholde seg til den nasjonale prioriteringslista. 

I tillegg til aldersgrupper som prioriteres, har Folkehelseinstituttet laget en liste (under) over medisinske årsaker som gir prioritet for koronavaksine. De skriver også at annen svært alvorlig sykdom kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og at vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

- I slike tilfeller er det en vurdering hos fastlege det er snakk om, og grunnene til det er de samme som er nevnt over. Vi har ikke mulighet til å gjøre enkeltvurderinger og vi har ikke kapasitet til det, sier Drageset.

 

Fortløpende informasjon
Vaksinene de første ukene vil gå til beboere på sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger, personer over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper. De som har hjemmetjenester vil bli vaksinert og få informasjon fra tjenesten. Alle over 85 år som ikke har kommunale tjenester, vil bli kontaktet på telefon.

- Det er også viktig å understreke at når det gjelder helsepersonell kan vi bruke maks 20 prosent av vaksinene på denne gruppen, så det vil gjelde svært få i starten, sier Drageset.

Når det gjelder informasjon om vaksinering, vil det komme fortløpende informasjon til de ulike gruppene, både om timebestilling og sted for vaksine. 

- Sannsynligvis vil de første månedene gå med til å vaksinere de høyest prioriterte gruppene, så det kan gå lang tid før de fleste får mer konkret informasjon. Hadde vi visst når vi kan forvente større antall doser og hvor mange det da er snakk om, kunne vi planlagt vaksinasjon langt fremover, men det vet vi rett og slett ikke, sier Drageset. 

Han ber folk smøre seg med tålmodighet, fortsette den gode jobben med å følge smittevernreglene og følge med på informasjon fra kommunen på hjemmeside, Facebook-side og i media.

 

Medisinsk prioriteringsliste:

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

Organtransplantasjon*  

Immunsvikt*  

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)* 

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

Diabetes  

Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

Demens  

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

 

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp.