Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Delegeringsreglement

Hadsel kommunes delegeringsreglement utgjør det sett av regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og i forhold til rådmannen.

 

Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller rådmannen.

 

Kommunestyret vedtok i oktober 2017 en oppdatert versjon av Hadsels delegeringsreglement.

 

Her kan du klikke deg inn for å se de nesten 1600 delegeringene.