Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Hadsel søker «Inn på tunet»-gårder

2021-03-29

Nyhetsbrev

"Inn på tunet" er et tilbud for gårder eller andre interesserte som yter velferdstjenester. Tilbudene tilpasses alle nivåer og alder. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. 

Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Inn på tunet kan bidra til bedre helse, redusere behovet for institusjonsplasser, avlaste pårørende, føre flere tilbake til arbeidslivet, og bidra til en bedre skolehverdag for mange barn og sørge for fullført skolegang. 

Pilotprosjekt

I samarbeid med kommunene, Bodø, Meløy, Vestvågøy og Vågan skal Hadsel gjennomføres en toårig pilot for inn på tunet på området for grunnskole. Rammen rundt piloten skal være et overordnet barneperspektiv, der alle elever i grunnskolen, inkludert de sårbare barna som vokser opp i lavinntektsbarn, skal få muligheten til å bruke Inn-på tunet gården som en læringsarena og som et sted for avlastning og fritid. 

Totalrammen for piloten er 5,8 millioner kr, og skal gjennomføres over en periode på to år. Statsforvalteren i Nordland skal ha prosjektledelsen for piloten. 

 

Vi er nå er på utkikk etter bønder i Hadsel som kunne tenke seg å ha et «Inn på tunet»-tilbud, eller i alle fall ønsker å vite mer om hva dette innebærer.

 

Ta kontakt ved interesse

 

Kontaktinfo: 

Harald Andersen

Telefon: 974 27 775

E-post: Harald.Henrik.Andersen@hadsel.kommune.no

 

Bjørn Helge Sandberg

Telefon: 476 42 103

E-post: bjhesa@hadsel.kommune.no

 

For mer informasjon: 

Fra Statsforvalteren Nordland: https://www.statsforvalteren.no/Nordland/landbruk-og-reindrift/Inn-pa-tunet/nordland-har-fatt-nasjonal-inn-pa-tunet-pilot/

Fra Inn på Tunet Nordland SA:  Inn på Tunet Nordland (innpatunetnordland.no)

Tip a friendTips en venn