Logg inn Registrer

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Decrease font size Default font size Increase font size
 

Artikler

Utskrift

Sykehjem

Opprettet Endret .

 

Sykehjem i Hadsel

Stokmarknes sykehjem

Ligger i sentrum av Stokmarknes. Sykehjemmet har 50 plasser fordelt på to avdelinger. Her er en skjermet enhet, Blåkroken, som har 7 plasser for beboere som har behov for å bo på en liten enhet med et rolig miljø. Sykehjemmet har for tiden åtte korttidsplasser. En av korttidsplassene er forbeholdt pleie mot livets slutt.

Avdelingsleder avd. 1 Ann Karin Robertsen

Avdelingsleder avd. 2 Siv Kristin Hansen

Hadsel sykehjem

Sykehjemmet ligger 2 km fra Melbu sentrum, i landlige omgivelser. Hadsel sykehjem har 43 plasser fordelt på to avdelinger. Sykehjemmet har for tiden to rom som er for korttidsopphold.

Avdelingsleder avd. 1 Linda Nordgård

Avdelingsleder avd. 2 Solbjørg Dervo

 

Enhetsleder for institusjonstjenesten Geir Skog

Tjenesten

Hadsel kommune tilbyr dag-/nattplass eller heldøgns opphold i sykehjem når tilrettelagte hjemmehjelpstjenester ikke er tilstrekkelig i forhold til brukerens helsesvikt og behov for trygghet. Sykehjemstjenesten skal imøtekomme flere typer behov. Ved tildeling av korttids-eller langtidsplass vektelgges den enkeltes behov for heldøgns pleie og omsorg og pårørendes behov for avlastning.

Kriterier

 • Du som etter individuell vurdering fyller vilkårene i Lov om helse og omsorgstjenester.
 • Du som på grunn av helsesvikt ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre periode.
 • Den du yter omsorg for kan få sykehjemsopphold dersom du trenger avlastning fra omsorgsoppgaver.

Gebyr

 • Ved langtidsopphold betaler du 75 % av grunnpensjonen. Dette trekkes direkte fra trygden.
 • Ved langtidsopphold betaler du i tillegg 85 % av all annen inntekt minus skatt og eventuelle gjeldsrenter.
 • Dersom du får innvilget langtidsopphold og har hatt tidsbegrenset opphold eller opphold i sykehus, mindre enn 60 døgn i inneværende kalenderår, er første måned ved langtidsoppholdet gratis.
 • Ved tidsbegrenset opphold betaler du døgnpris for de første 60 døgn pr. kalenderår. Når oppholdet går over 60 døgn, betales det som for langtidsplass.
 • Satsene fastsettes av staten ved inngangen av et nytt år og gjelder for ett år av gangen. Pr. 01.01.14 er prisen for korttidsopphold kr 142,- pr døgn. Dagopphold har en pris på kr 74,- pr gang. Avlastningsopphold har ingen kostnad.
 • Det er anledning til å søke kommunen om redusert egenbetaling, i en tidsbegrenset periode, dersom du har andre økonomiske forpliktselser.
 • Det sendes ut regning fra kommunen en gang pr. mnd., etterskuddsvis. Dette gjelder beløp som ikke trekkes over trygden.
 • Det foretas en årlig etterberegning av egenbetalingen for langtidsplass på grunnlag av skatteligning. Denne foreligger i november/desember påfølgende år.
 • Viser til Vederlagsforskriften og Hadsel kommunes retningslinjer om egenbetaling for opphold i institusjon.

Husk melding om flytting når du tildeles langtidsopphold i Sykehjem.
Informasjon og skjema på skatteetaten.no

Søknad

 

Søknadsskjema

Søknadsskjema fås også ved henvendelse til Hadsel kommune, tjenestekontoret.

Veiledning
Du kan ta kontakt med tjenestekontoret for hjelp til å søke opphold i sykehjem. 

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Behandling

Tjenestekontoret vil etter mottatt søknad, saksutrede og behandle søknaden. Det vil bli avtalt et hjemmebesøk hvor det blir gjort en kartlegging av hjelpebehovet. Etter saken er behandlet vil det bli gitt et vedtak der det går frem om du har tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. Dersom det er klart at vedtaket ikke kan fattes innen fire uker, sendes foreløpig melding om når saken vil bli behandlet.

 
Klage
Det kan klages på vedtaket innen en frist på fire uker fra vedtaket mottas. Klagen sendes den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal det gå frem hvilke endringer i vedtaket du ønsker og begrunne det. Tjenestekontoret vil kunne gi deg veiledning. Klageinnstans er Fylkesmannen i Nordland. Før klagen sendes dit, skal tjenestekontoret i Hadsel kommune vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen. 

Søknad sendes til:
Tjenestekontoret for omsorgstjenester
Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes

Telefon: 76 16 40 00

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.