Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
byggesak

Byggesak

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som må til for ditt tiltak.

Det er fra 1. juli 2015 vedtatt forenklinger i byggesaksforskriften. Les mer om dette på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider og følg veiviseren for å avklare om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt. Dersom ditt tiltak faller utenfor kriteriene, må du følge de rettningslinjer som er satt for søknader, se meny til høyre for videre veiledning for forskjellige tiltakstyper under menyen Hva skal du bygge?.

 

Ansatte:

Øyvind Bjerke

Rådgiver, bygg og plan

Tlf. 76 16 41 47

E-post: Oyvind.Bjerke@hadsel.kommune.no

 

Per Anders Fjølstad

Tlf.: 76164144

E-post: Per.Anders.Fjolstad@hadsel.kommune.no

 

Donjeta Qyqalla

Mobil: 458 00 028

E-post: Donjeta.Qyqalla@hadsel.kommune.no

Kontaktinfo ansatte finner du her.

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME