www.hadsel.kommune.no

Brukerutvalg

NAV Hadsel har et lokalt brukerutvalg. Medlemmene er valgt fra ulike brukerorganisasjoner.

Brukerutvalgets Mandat
Brukerutvalget ved NAV Hadsel skal arbeide for:
• å tydeliggjøre brukerstemmen i NAV-kontoret
• å bidra til forbedringsarbeid og kompetanseutvikling i NAV-kontoret
• universell utforming
• å samle kunnskap om NAV og spre denne i brukerorganisasjonene.

Brukerutvalget behandler ikke konkrete enkeltsaker.

Kontakt Brukerutvalget
Dersom du har spørsmål til brukerutvalget, eller ønsker at de skal drøfte et konkret tema, så kan du sende en epost  til nav.hadsel@nav.no, som er sekretariat for utvalget.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME