naust

Bolig, eiendom og infrastruktur

For bolig og eiendom vil de fleste tjenester leveres av teknisk sektor i kommunen.

Hovedoppgaver innen teknisk sektor:

  • drift, investering og vedlikehold av kommunale veger, vannverk, avløp og renovasjon, grønne områder og kirkegård
  • brannvern, branntilsyn og feietjenesten
  • delings- og byggesaksbehandling, areal- og bebyggelsesplaner, jord- og skogsbruk
  • forurensnings- og utslippssaker
  • planlegging, drift og forvaltning av byutvikling, byens fysiske miljø, med estetiske, tekniske og funksjonelle problemstillinger i fokus
  • landmåling, forvaltning og drift av kommunens kartverk, eiendomskart, eiendomsregisteret og annen geografisk informasjon

Sektoren er inndelt i følgende fagavdelinger som ivaretar de nevnte områder:

Drift  (omfatter VVA og kart og oppmåling)
Plan og miljø  (omfatter landbruk, prosjekt, plan og byggesak)
Brann

Teknisk sjef er Øyvind Skjørholm, telefonnummer 45261834.

Kontaktinfo ansatte finner du her.

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Kontaktinformasjon og adresse for søknader:

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes

Telefonnummer: 76 16 41 00

Epost

Publisert | Oppdatert 04. mars 2020