Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge - BTI

BTI

Prosjektgruppen: Kari Mortensen- leder barnevern, Gro R.-Nyvold- ledende helsesykepleier, Nina Kaino- rektor, Signe Løvbak- styrer, Birte Pedersen- leder NAV, Line Eggen - Sektor oppvekst, Torill Brastad -  Sektor Helse- og omsorg/Folkehelsekoordinator og prosjektleder – Marianne C. Olsen

Hadsel kommune har i høst etablert prosjektgruppen over, som gjennom tverrfaglig samarbeid skal utvikle en bærekraftig modell for kommunens samlede tjenestetilbud for barn og unge.

Prosjektet er støttet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og har varighet ut 2021. Prosjektleder er Marianne C. Olsen.

  • Prosjektet handler om å styrke det systematiske arbeidet med å oppdage og følge opp sårbare barn.  Målet er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer tilgjengelig og sømløst for utsatte barn, unge og familier. Arbeidet vil skje etter en modell fra Helsedirektoratet, kalt «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI).
     
  • Vi ønsker å utvikle en modell som sikrer tidlig innsats og sømløs oppfølgingDet er et mål at modellen blir et permanent hjelpeverktøy for tjenestene som jobber forebyggende mot barn og unge. Prosjektet vil involvere alle kommunale hjelpetjenester som jobber mot barn og unge, foreldre og kommende foreldre. I tillegg til aktuelle fylkeskommunale og statlige tjenester. Det er også naturlig å involvere Hadsels ungdomsråd, og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne underveis i prosjektperioden, sier Olsen.     


Bilde1[1].pngOm Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og forelde det er knyttet bekymring til. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og sikre godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. Modellen er utviklet av Helsedirektoratet.

2020-12-01

 

 

Tip a friendTips en venn