I Hadsel kommune har Bankplassen asylmottak avtale med flere barnehager om å diponere barnehageplasser. Bankplassen tildeler disse plassene til de barna som skal få et barnehagetilbud. Ordningen  er et samarbeid mellom Hadsel kommune v/sektor oppvekst, den enkelte barnehage og Bankplassen.

Rutinene skal sikre god handtering av enkeltsaker og sikre at våre rutiner for smittevern, god helseoppfølging, dekking av foreldrebetaling og driftstilskudd til plassen mv kan fungere best mulig.