www.hadsel.kommune.no

Barnehagefakta logo

Barnehagefakta - offentlig nettsted med informasjon om alle våre barnehager

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager.

Her er lenke til siden for Hadsel kommune. Herfra kan du se på nettside for hver barnehage.

Tallene i barnehagefakta er basert på opplysninger som barnehagene selv rapporterer inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet.
Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager. Tallene som presenteres på Barnehagefakta rapporteres inn årlig, og det er viktig å være oppmerksom på at situasjonen kan ha endret seg siden tallene ble rapportert inn.

For mer info om barnehagefakta: http://barnehagefakta.no/om-barnehagefakta

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME