www.hadsel.kommune.no

Barnehagesatser

Barnehageplass i Hadsel kommune koster pr. 01.01.2021

  • Full plass  kr. 3 230,-
  • Halv plass kr. 1 615,-
I tillegg påløper kostpenger, i kommunale barnehager er satsen pr. tiden kr. 345,- pr mnd i full plass og kr. 172,- i halv plass.
 
Private barnehager har egne satser for kost - se mer informasjon på barnehagenes hjemmesider.
 
Både kommunale og private barnehager følger de nasjonale satsene for foreldrebetaling, og følger korrigering i trå med hva regjeringen til enhver tid fastsetter.