Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Barnehagesatser

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.
Maksprisen er fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.  
Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
 
I kommunale barnehager er satsen pr. 1.1.22 kr. 355,- pr mnd i full plass. 
Private barnehager har egne satser for kost - se mer informasjon på barnehagenes hjemmesider.
 
Både kommunale og private barnehager følger de nasjonale satsene for foreldrebetaling, og følger korrigering i trå med hva regjeringen til enhver tid fastsetter.