www.hadsel.kommune.no

Barnehage - søknad om plass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.
Hovedopptaket blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens internettside.

Søknadsperiode for å omfattes av rett til barnehageplass i henhold til barnehageloven er 1. januar til 28 (eller 29.) februar.
Har du søkt før denne fristen vil du bli bedt om å bekrefte søknaden i løpet av denne perioden, ev slette søknaden dersom søknaden ikke lenger er aktuell.

  • Søknader som registreres innen søknadsfristen 01.03 er med i barnehagenes samordnede opptak for oppstart ved nytt barnehageår pr. 01.08.

  • Søknader som mottas etter 01.03 settes på venteliste etter søknader som er levert innen fristen.

  • Søknader levert utenom søknadsfrist for samordnet opptak omfattes ikke av forskriftens klagerett.

  • Du må bruke foreldreportalen også om du søker om endret plass eller ønsker å søke om få bytte barnehage.

    Under her er lenke til foreldreportalen der søknad registreres.
    MERK: Etter mottatt tilbud må tildelingen besvares i foreldreportalen

Dersom du ikke har personnummer til deg som foresatt eller til barnet, må Hadsel kommune kontaktes for å registrere søknad manuelt. 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME