Kystskogkonferansen 2023 og åpning av Stokmarknes Miljøhavn

Kystskogkonferansen 2023 og åpning av Stokmarknes Miljøhavn

Når

23. mai 2023 - 24. mai 2023    
11:00 - 13:00

Hvor

Quality Hotel Richard With
Havnegata 2, Stokmarknes

Hold av datoen!
23.-24. mai 2023 er det Nordland sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen. Vi retter nå fokuset mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

Kystskogkonferansen er en todagers samhandlingsarena der nasjonale fagmiljø deler kunnskap, og vi finner nye løsninger for å få mest mulig utav hele skog- og treverdikjeden. Temaet for konferansen er «Havna som katalysator for grønn omstilling» hvor vi skal se på framtidas skog- og trenæring, og tømmerkaias og infrastrukurens rolle.

Stokmarknes Miljøhavn med tømmerkaia, er et unikt havneprosjekt i nasjonal sammenheng som kombinerer økningen av gods på sjø, med utvikling av arbeidsplasser innen treindustri, bioøkonomi, sjømat og leverandørnæringer.
Mer detaljert program kommer.

Påmelding: https://kystskogbruket.no/arrangement/kystskogkonferanse-2023/?fbclid=IwAR3Ri8F6gAdKjSYuXUiMQaymeDfd8i-0rmlL0g6uwrdmpCc4UeIV3u7xnEg