www.hadsel.kommune.no

kommuneplan

Arealplaner

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Plan- og bygningsloven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan bære med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser.

Det finnes ulike typer arealplaner; kommuneplan og reguleringsplaner.

Ansatte:

Hans Christian Haakonsen

Kontaktinfo ansatte finner du her.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME