www.hadsel.kommune.no

Oversikt over ansatte i Hadsel kommune

De oppgitte telefonnummer er internnummer 4- siffer. Du må i tillegg legge til 7616 foran - unntatt der det er oppgitt mobilnummer.

Søk etter ansatte på denne linken. Bare de som har telefonnr kan søkes. Kontakt Servicetorg for evt andre ansatte.

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME