www.hadsel.kommune.no

Oversikt ansatte Hadsel rådhus

Konstituert kommunedirektør: Tommy Løveng

E-post: tommy.loveng.hansen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 70 mobil: 91 62 46 88

 

Næringssjef: Daniel Sowe

E-post: daniel.sowe@hadsel.kommune.no

telefon: 97 19 28 44

 

Helse og omsorg: 

Marion Celius     Sektorleder helse og omsorg                                              

E-post: marion.celius@hadsel.kommune.no                           

telefon: 76 16 41 23 mobil: 97 56  47 15
 

Geir Skog                                                       

E-post: geir.skog@hadsel.kommune.no.                                

telefon: 76 16 43 02 mobil: 90 91 46 85

 

Kommuneoverlege:

Ingebjørn Bleidvin

E-post: ingebjorn.bleidvin@hadsel.kommune.no 

Telefon: 41 43 44 64 

 

Smittevernlege:

Martin Larsen Drageset

E-post: martin.larsen.drageset@hadsel.kommune.no

Telefon: 45 43 97 77

 

Tjenestekontoret: 

Mona Lise Knutsen                                       

E-post: mona.lise.knutsen@hadsel.kommune.no                    

telefon: 76 16 42 53
 

Gry Brun                                                         

E-post: gry.brun@hadsel.kommune.no                                    

telefon: 76 16 41 04 mobil: 91 66 03 32
 

May Anne Antonsen                                          

E-post: may.anne.antonsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 05 mobil: 95 92 53 73 
 

Kjell Olav Bjørnhaug

E-post: kjell.olav.bjornhaug@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 06

 

Teknisk avdeling

Øyvind Stensø Skjørholm - teknisk sjef 

e-post: oyvind.stenso.skjorholm@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 51 mobil: 45 26 18 34
 

Christer Meland Anderssen 

E-post: christer.meland.anderssen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 47
 

Hanne Norbakk Blokhus - fagleder prosjekt (vei-, vann og avløp)

E-post: hanne.blokhus@hadsel.kommune.no

telefon: 97  77 37 57
 

Line Anette Jakobsen

E-post: line.jakobsen@hadsel.kommune.no

telefon: 47 66 81 60
 

Bjørn Atle Nilsen - enhetsleder forvaltning

E-post: bjorn.nilsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 43 mobil: 95 06 27 98

 

Robin Tømmerås - enhetsleder kommunalteknikk

E-post: robin.s.tommeraas@hadsel.kommune.no

Mobil: 907 88 194
 

Marius Zahl Johnsen - kart/oppmåling

E-post: marius.zahl.johnsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 55
 

Dan Kevin Larsen

E-post: dan.kevin.larsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 54
 

Sigrid Moe

E-post: sigrid.moe@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 78 mobil: 41 62 33 69
 

Terje Nikolaisen

E-post: terje.nikolaisen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 45 70 mobil: 95 01 94 99
 

Hans Christian Haakonsen - kommuneplanlegger

E-post: hans.christian.haakonsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 48 mobil: 90 71 00 91
 

Per Anders Fjølstad - byggesaksbehandler

E-post: per.anders.fjolstad@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 44/417 04 391
 

Øyvind Bjerke - rådgiver/byggesaksbehandler

E-post: oyvind.bjerke@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 47
 

Donjeta Qyqalla - byggesaksbehandler

E-post: donjeta.qyqalla@hadsel.kommune.no

Telefon mobil: 417 04 392
 

Katja Poriaz-Hjertaas 

Telefon mobil: 911 48 545

Telefon kontor: 76 16 41 40

E-post: katja.poriaz-hjertaas@hadsel.kommune.no
 

Harald Andersen - landbruk

E-post: harald.henrik.andersen@hadsel.kommune.no

Mobil: 974 27 775

 

Personal

Lill-Rita Carstensen          Personalsjef

E-post: lill-rita.carstensen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 40
 

Kristin Svinnset

E-post: kristin.svinnset@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 46

 

Randi Gaare Fredriksen

E-post: randi.gaare.fredriksen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 45

 

Økonomi

Tommy Løveng - økonomisjef og assisterende kommunedirektør

E-post: tommy.loveng.hansen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 70 mobil: 91 62 46 88

Kjell Magne Dyrset

E-post: kjell.magne.dyrset@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 42
 

Jonny Karoliussen

E-post: jonny.karoliussen@hadsel.kommune.no

Telefon: 76 16 40 48 mobil: 90 03 70 21

 

Marit Storjord Hanssen - lønnskonsulent

E-post: marit.storjord.hanssen@hadsel.kommune.no

Telefon mobil: 480 51 277/ kontortelefon 761 64 044

 

Mona Løveng - innkjøper

E-post: mona.loveng@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 17

 

Siv-Hege Knutsen

E-post: siv-hege.knutsen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 82
 

Sigrun Remme

E-post: sigrun.remme@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 83
 

Sølvi Kristensen

E-post: solvi@kristensen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 44
 

Annelene Holm Lund

E-post: annelene.holm.lund@hadsel.kommune.no

telefon:  76 16 40 72

 

IKT-Avdeling

Kjell Bjarne Pettersen

E-post: kjell.bjarne.pettersen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 50
 

Tom Formo

E-post: tom.formo@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 54
 

Peter Burk

E-post: peter.burk@hadsel.kommune.no

telefon:  76 16 40 52
 

IKT- Support (kommunalt ansatte)

E-post: ikt@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 55

 

Oppvekst

Line Jeanette Pedersen - oppvekstsjef

E-post: line.jeanette.pedersen@hadsel.kommune.no

Telefon: 76 16 41 24
 

Line Eggen

E-post: line.eggen@hadsel.kommune.no

Telefon: 910 04 437
 

Hilde Ongstad - økonomikonsulent oppvekst

E-post: hilde.ongstad@hadsel.kommune.no

Telefon: 76 16 41 22

 

Politisk sekretariat og arkiv:

Heidi Torkildson Ryste - fagleder kommunikasjon, arkiv og sekretariat

E-post: heidi.torkildson.ryste@hadsel.kommune.no

mobil 41 90 99 49
 

Atle Nielsen

E-post: atle.nielsen@hadsel.kommune.no

mobil 91 89 88 81
 

Benedicte M. Bergli Dahl-Idigo

E-post: benedicte.m.bergli.dahl@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 41 31 mobil 41 73 75 80
 

Gerd Emilie Hansen

E-post: gerd.hanssen@hadsel.kommune.no

telefon: 76 16 40 03 mobil 90 74 27 75

 

E-post postmottak

postmottak@hadsel.kommune.no

 

 

 

 

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME