Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

183 hadselværinger må bestemme seg endelig innen 26. april

I disse dager mottar samtlige 183 hadselværinger som er listet opp av lokale politiske partier brev fra Hadsel kommune.

Hovedbudskapet er å gjøre dem kjent med at de står på en av de ni listene foran høstens kommunevalg, forhåpentligvis er samtlige allerede underrettet av de respektive partiene.

Uansett er det ennå mulig å ombestemme seg og be om å bli strøket fra lista.

Valgloven sier dette: 

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

Fristen er i Hadsel satt til 26. april. Krav om fritak kan sendes via brev eller e-post. E-post sendes til postmottak@hadsel.kommune.no.

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har du mistet retten til å kreve fritak.

                                   

                           

2019-04-04

Tip a friendTips en venn