Nå kan du søke om tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Søknadsfrist:
Søknadsfristen for tilskudd-året 2023 er 18. november 2022.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Formål:
Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Regelverk, søknadsskjema og ytterliggere informasjon om tilskuddsordningen:

Mer informasjon og søknadsportal finner du i denne lenken til Bufdir.

 

 

Kontaktperson i kommunen:
Line Eggen
e-post: line.eggen@hadsel.kommune.no 

 

Tlf. 91 00 44 37

Siste nyheter