www.hadsel.kommune.no

Flagg

17 mai feiring Sandnes

Tid

Aktivitet

Kl.09.45

Oppmøte og oppstilling tog:

 • Oppstilling:
  • Flaggbærer
  • Stokmarknes Musikkforening
  • 5.klasse
  • Grytting barnehage
  • Aspåsen barnehage
  • Trommedamene
  • Sandnes skole: 1.- 7. klasse + 10. klasse
  • Lag og foreninger: YES, Stålbrott, Sanitetsforeningen, 

Havella, UL Nybrott.

 • Borgere

Kl.10.00

Avgang tog fra skolen

 • Rute: t/r skolen- eldreboligene 

 

Ankomst tog skole:

 • Musikkforeningen spiller
 • Salg av is, pølser, brus, kaffe og kake
 • Underholdning
  • Trommedamene spiller
  • YES synger
  • Tale v/6 klasse
 • Loddsalg

Kl.11.00/11.30

Leker for barn og voksne

 

 

 

 

VELKOMMEN

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, SIMPLELISTING, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME