Sak 83/20 - Tertialrapport 2. tertial - Hurtigrutens hus
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 84/20 - Rapport andre tertial 2020 - Hadsel Havn KF
- Saksframlegg

Sak 85/20 - Oppfølging makeskifte med Trollfjord
- Saksframlegg

Sak 86/20 - Folkevalgtes arbeidsvilkår - revisjon av delegasjonsreglement
- Saksframlegg
- Vedlegg           - Vedlegg 2
- Vedlegg 3        - Vedlegg 4
- Vedlegg 5        - Vedlegg 6
- Vedlegg 7        - Vedlegg 8

Sak 87/20 - Felles forliksråd i Vesterålen - valg av varamedlem fra Hadsel kommune
-  Saksframlegg

Sak 88/20 - Sluttbehandling, detaljreguleringsplan SM68 Nordnes vest i Stokmarknes. GBnr. 65614, 1112 og 1051
-  Saksframlegg           - Vedlegg           
Vedlegg 2                  - Vedlegg 3       
- Vedlegg 4                  - Vedlegg 5        
- Vedlegg 6                  - Vedlegg 7       
- Vedlegg 8                  - Vedlegg 9

Sak 89/20 - Høring - NOU 20206 Frie og hemmelig valg - Ny valglov
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 90/20 - Nye medlemmer til Hadsel ungdomsråd 2020-2021
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 91/20 - Tilstandsrapport for grunnskolen 20192020
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 92/20 - Etablering av småhus - revidert fremgangsmåte
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 93/20 - Plan mot vold i nære relasjoner
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 94/20 - Innkjøp i Hadsel kommune - forslag til ny organisering
​- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 95/20 - Forslag til plan for nydyrking i Hadsel kommune
​- Saksframlegg

Sak 96/20 - Endring av vedtekter - Hadsel ungdomsråd
​- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 97/20 - Revidering av finansreglement Hadsel kommune
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 98/20 - Revidering av økonomireglement 
​- Saksframlegg
​- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 99/20 - Fastsetting av valgdag-er for stortings- og sametingsvalget 2021- Hadsel kommune
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 14/20  - Grunngitt spørsmål - reetablering av ungdomsklubb på Melbu
​- Saksframlegg

Sak 15/20 - Interpellasjon - Innføring av system for tidsmåling av arbeidsoppgaver i Hadsel kommune
- Saksframlegg