Sak 100/20 - Videreutvikling av Hadsel folkebibliotek
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 101/20 - Avgifts- og prisregulativ 2021 - Hadsel Havn KF
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 102/20 -  Budsjett Hadsel Havn KF 2021
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 103/20 - Vernebygg AS - forespørsel om finansiering
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 104/20 - Prosjektregnskap investeringspott Hadsel Brann og redning Styringsdokument 2019-2022
- Saksframlegg

Sak 105/20 - Sluttbehandling av kommunedelplan, Strategisk næringsplan for Hadsel kommune
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 106/20 - Rullering og prioritering av spillemidler for 2021
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 107/20 - Revisjon av serviceerklæringer for pleie- og omsorgstjenesten
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 108/20 - Interkommunalt miljørettet helsevern i Vesterålen og Lødingen – Godkjenning av samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid i miljørettet helsevern
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 109/20 - Forebygging innen psykisk helse
- Saksframlegg

Sak 110/20 - Lokal retningslinje for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2021
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 111/20 - Budsjettregulering Hadsel Eiendom desember 2020
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 112/20 - Budsjett 2021 Hadsel Eiendom
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 113/20 - Omorganisering Vesterålen interkommunale samarbeid
- Saksframlegg
- Vedlegg             - Vedlegg 2
- Vedlegg 3          - Vedlegg 4
- Vedlegg 5          - Vedlegg 6
- Vedlegg 7          - Vedlegg 8
- Vedlegg 9          - Vedlegg 10 

Sak 114/20 - Informasjon om tidsmåling i hjemmetjenesten
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 115/20 - Investeringsbudsjett 2021 Hurtigrutens Hus KF
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 116/20 - Hurtigrutens hus - budsjett
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 117/20 - Helsefellesskap - Partnerskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

Sak 118/20 - Styringsdokument 2021-2024  Budsjett 2021
- Saksframlegg
- Vedlegg             - Vedlegg 2
- Vedlegg 3          - Vedlegg 4
- Vedlegg 5          ​- Vedlegg 6

Sak 119/20 - Endring i alkoholpolitisk plan - skjenketider i Hadsel kommune
- Saksframlegg
- Vedlegg
​- Vedlegg 2

Sak 120/20 - Uttalelse - Hadsel kommune ber om økt grensekontroll i forbindelse med skreifiskesessongen
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 16/20 - Interpellasjon - finansiering bryggefront - Hadsel FrP
- Saksframlegg

Sak 17/20 - Interpellasjon - Eiermelding Trollfjord AS
- Saksframlegg