Sak 55/20 - Budsjettrapport med regulering Hadsel Eiendom 2.tertial 2020
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 56/20 - Sluttbehandling, detaljreguleringsplan HØ15 gangsykkelvei mellom Søndre og Hadsel
- Saksframlegg          - Vedlegg
- Vedlegg 2                - Vedlegg 3
- Vedlegg 4                - Vedlegg 5
- Vedlegg 6                - Vedlegg 7

Sak 57/20 -Sluttbehandling, detaljreguleringsplan HØ16 gangsykkelvei mellom Gulstad og Steilo
- Saksframlegg          - Vedlegg
- Vedlegg 2                 - Vedlegg 3
- Vedlegg 4                 - Vedlegg 5
- Vedlegg 6                 - Vedlegg 7

Sak 58/20 - Sluttbehandling Kommunedelplan Hovedplan vei 2020-2030
Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 59/20 -Sluttbehandling Kommunedelplan Hovedplan vei 2020-2030
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 60/20 - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
- Saksframlegg
- Vedlegg            - Vedlegg 2
- Vedlegg 3         - Vedlegg 4

Sak 61/20 - Økonomirapport pr. 2. tertial 2020
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 62/20 - Sluttbehandling - forskrift om godtgjøring av folkevalgte
- Saksframlegg 
- Vedlegg

Sak 63/20 - Alkoholpolitisk plan for Hadsel kommune 2020 - 2024
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 64/20 - Valg av representanter til interkommunalt forliksråd
​- Saksframlegg           
- Vedlegg               - Vedlegg 2
- Vedlegg 3          - Vedlegg 4

Sak 65/20 - Oppsøkende hjemmesykepleie Hadsel kommune
​- Saksframlegg

Sak 66/20 - Retningslinjer for kommunal overtakelse av private vannverk
​- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 67/20 - Søknad om skjenkebevilling - Mormors AS org.nr. 924685484
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 68/20 - Fartsreduserende tiltak
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 69/20 - Utredning av leirskole på Innlandet​
- Saksframlegg

Sak 70/20 - Forslag til endring i Brannordning - Hadsel kommune 2020
- Saksframlegg

Sak 71/20 - Nye medlemmer til Hadsel ungdomsråd 2020-2021
- Saksframlegg
- Vedlegg
- Vedlegg 2

Sak 72/20 - Søknad om ny salgsbevilling etter eierskifte - Veronica Johnsen AS - Rema 1000 Melbu
- Saksframlegg

Sak 73/20 - Etablering småhus
​- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 74/20 - Forslag til plan for nydyrking i Hadsel kommune
- Saksframlegg        - Vedlegg               
- Vedlegg 2              - Vedlegg 3           

Sak 11/20 - Interpellasjon - Belysning på Hadselbrua
- Saksframlegg
- Vedlegg

Sak 12/20 - Interpellasjon - Plan for dyrevelferd i Hadsel kommune - Hadsel Høyres kommunestyregruppe
- Saksframlegg
- Vedlegg