Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

1. mars er søknadsfrist til hovedopptak barnehage

Søndre barnehage 2022-01-07

Du kan søke på barnehageplass gjennom hele året, men for å være med på det årlige hovedopptaket for plass med oppstart i august, må søknaden være registrert innen 1. mars. Du må også søke innen 1. mars for å stå på prioritert ventelistefor løpende opptak etter 1. august.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen 30.11. året før det blir søkt om barnehageplass.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2022, har rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
Retten til barnehageplass følger av barnehageloven § 12 a.

Søknad om barnehageplass må leveres digitalt.
Unntak er foresatte som enda ikke har fått norsk personnummer, og derfor ikke har digital ID/bank-ID.
Dem dette gjelder må ta kontakt med Hadsel kommune for manuell registrering av søknad.

I Hadsel kommune er ett samordnet opptak, og alle barnehagene gjør opptak og administrering av plassene gjennom felles digitalt system: Foreldreportalen i Visma Flyt Barnehage – lenke her: https://barnehage.visma.no/hadsel

Det må søkes for hvert barn, og i søknaden prioriteres inntil fem ønskede barnehager.

Mer informasjon om opptak og om barnehagene finner du på kommunens hjemmeside: https://www.hadsel.kommune.no/soeke-barnehageplass.459805.no.html​.

Velkommen som søker til barnehageplass i Hadsel kommune!

Tip a friendTips en venn