Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 22. sep. 2021 kl. 19:05

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

- Vi har ingen å miste

Markering av trafikkofrenes dag 2020

Hadsel kommune markerer trafikkofrenes dag.

2020-01-22

I fjor mistet 16 personer livet i trafikken i Nordland. Omlag 35 ble hardt skadet i trafikkulykker i 2019, viser tall fra Statens Vegvesen. I tillegg er det et stort antall mennesker som er blitt lettere skadet, men som lever med senskader i lang tid etter ulykken. 

 

Når en alvorlig ulykke rammer, har det stor innvirkning på både familie, venner og lokalsamfunn. Onsdag 22. januar markerer vi trafikkofrenes dag, hvor vi minnes de som omkom i trafikken i 2019.

 

- Vi har ingen å miste. Målet vårt er at ingen skal miste livet i trafikken. I dag minnes vi de som er borte og tankene våre går til de som har mistet noen. Vi vet også at ulykker som fører til alvorlig skade får store konsekvenser for langt flere enn de som er direkte involvert. Derfor er markeringen av trafikkofrenes dag viktig, sier ordfører Kurt Jenssen.

 

Hadsel kommune deler den statlige visjonen om null drepte i trafikken og et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade.

 

- Derfor er det viktig at Hadsel er på offensiven for å sikre innbyggerne på en så god måte som mulig mot trafikkskader, sier Jenssen.

 

Kommunen vedtok i 2016 «kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026». I 2018 ble kommunen godkjent som «trafikksikker kommune». Å bli godkjent som «trafikksikker kommune» er ingen garanti for fravær av ulykker, men det er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig arbeid for å forebygge trafikkulykker.

 

Hadsel kommune jobber kontinuerlig med å forbedre trafikksikkerheten i kommunen, for å sikre alle trafikanter så godt som mulig.

 

Dette er noe av det vi jobber med:

 

  • Flytting av busstopp i sentrum, slik at barn og myke trafikanter slipper å krysse den trafikkerte Havnegata i mørket. Det blir satt opp midlertidig belysning, samtidig planlegges det en permanent løsning.
  • Oppgradering av belysning langs skoleveier, rundt skoleområder og der barn ferdes
  • Oppgradering av belysning langs hovedfartsårer i tettstedene (veier og kryss i sentrum med mest trafikk)
  • Oppgradering og nybygging av belysning langs resterende kommunale veier, prioritering etter trafikksikkerhetsplan og innspill fra innbyggerne
  • Arbeid med skiltplan, basert på gjeldende lovverk og håndbøkene til Statens vegvesen. Planen vil gi et mer forutsigbart trafikkbilde.

 

- Vi skal gjøre det vi kan for å bedre trafikksikkerheten. Så oppfordrer vi alle myke trafikanter til å bruke godt med refleks og alle kjørende til å være ekstra aktsomme når det er mørkt, sier Jenssen.

 

Tip a friendTips en venn