Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Sist oppdatert 17. sep. 2021 kl. 15:23

Informasjon om koronasituasjonen fra Hadsel kommune

Hadsel kommunes koronatelefon:  417 04 502 (åpen hverdager 08.30-11.00 og 13.00-14.30)

Informasjon om koronavaksinering (vaksinasjonstelefon: 41 70 44 45, betjent hverdager 12.00 - 15.30). 

Klikk her for venteliste og timebestilling

Information in English

Les mer...

– Rekordåret 2018 må ikke bli noen sovepute

IMG  1850

Kommunedirektør Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hansen presenterte torsdag, på en helt ny måte, sitt forslag til pengebruk de neste årene.

2019-10-17

Faren for nedleggelse av Bankplassen påvirker de økonomiske planene i årene som kommer, men forslaget politikerne fikk levert torsdag ettermiddag oser likevel av offensiv framtidstro.

Når det nye budsjettforslaget nå legges fram, vil kommunedirektør Ola Morten Teigen innledningsvis påpeke at han er godt tilfreds med kommunens økonomiske utvikling de siste årene.

– Etter flere år med sterkt fokus på Robek og svært stram budsjettkontroll fikk Hadsel i 2018 et rekordresultat. Det må imidlertid ikke bli en sovepute for å holde sterk kontroll på økonomi og drift også i årene fremover, sier han.

 

Nedlegging vil påvirke hele kommunen

Uventede utfordringer utenfra har uansett forstyrret enhver laurbærhvile og gjort årets budsjettarbeid mer krevende enn forutsett. 

– Nedlegging av Bankplassen asylmottak og en sterk reduksjon av bosetting av flyktninger vil presse våre tjenester, både enkeltvis og samlet, gjennom den sterkt reduserte inntekten kommunen vil få i årene fremover, sier kommunedirektøren som peker på at vi allerede i 2020 vil se starten på disse reduksjonene, mens at de fra 2021 vil slå sterkere inn.

Han viser til at budsjettets viktigste mottrekk mot inntektssvikten som kommer, dersom nedleggelsen av asylmottaket gjennomføres, er en reduksjon i kostnadene som naturlig hører til mottaksapparatet.

Torsdag presenterte kommunedirektør Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hansen de ferske 2020-tallene, samme dag som det nye kommunestyret hadde sitt første møte etter valget.

 

Ber politikerne om klare prioriteringer

Teigen og hans budsjettsnekkere legger opp til en offensiv økonomiplan for å sikre kommunens langsiktige framtid.

– På lang sikt er det avgjørende å legge til rette for bolyst, næringsutvikling og økt antall arbeidsplasser i kommunen. Derfor er det lagt opp til vesentlige investeringer i boligområder, næringsareal og tilrettelegging for vekst i kommunens styringsdokument for perioden 2020-2023, forklarer kommunedirektøren.

I budsjettet for 2020 legges det opp til et mindreforbruk (overskudd) på drøyt 12 millioner kroner, der deler av pengene er tiltenkt en styrking av disposisjonsfondet (forenklet sagt kommunens sparekonto).

 

Åpnere og mer tilgjengelig budsjett

For første gang var det ikke en svær dokumentbunke som ble forelagt de folkevalgte. Denne gangen er det lenken https://pub.framsikt.net/2020/hadsel/bm-2020-versjon2/ som viser vei til tallenes tale, utfordringer og muligheter.

– Dette er etter vår mening en løsning som gjør budsjettprosessen mer åpen og tilgjengelig for den jevne innbygger og politiker. Tallene og sammenhengene presenteres på flere forskjellige måter, slik at både dype og grunnere dykk i materien skal være enklere enn før. Vi er så vidt vi vet tidlig ute med denne, og vi håper folk setter pris på denne måten å vise fram pengebruk og prioriteringer på, sier Teigen. 

Som i alle andre viktige saker er det politikerne som har siste ord, i dette tilfellet kommunestyremøtet 12. desember. Fram til da forventes det flere runder med debatt, både internt i partier og grupper, samt ute i lokalmedia og andre kanaler.

– Vi håper at vi ved å forenkle og tilgjengeliggjøre informasjon bidrar til å få gode beslutninger og bedre forståelse for de valg som tas, legger økonomisjefen til.

Tip a friendTips en venn