A A A

Verneombud

Under finner du den vedtatte inndelingen av verneområder i Hadsel kommune. Oversikten viser hvordan vernetjenesten er organisert i vermeområder, med tilhørende verneombud. Du finner også kontaktopplysningene til de ulike verneombudene i samme oversikten.

Oversikten er oppdaterte etter vedtak i AMU 19.10.2016, hvor antall verneområder ble utvidet.