A A A
Vei gate gatelys brøyting vintervedlikehold VVA

Vei, vintervedlikehold og gatelys

Teknisk drift har drifts- og vedlikeholdsansvar for over 95 km med kommunal veger og i tillegg parkeringsplasser i sentrumsområdene som brøytes og vedlikeholdes. Kommunen har også  ansvar for ca 2700 veg- og gatelys rundt om i kommunen.

Se kontaktinfo til høyre for rapportering av eventuelle feil eller mangler. Bruk gjerne fiksgatami til dette.
 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME