A A A
Sykehusbukta - Industriveien Børøya - avløpsanlegg bilder 136 (4)

Vann og avløp

En av kommunens viktigste oppgaver er å levere vann samt håndtere avløp for kommunens inbyggere og bedrifter. Vanndistribusjonsnettet i kommunen er på til sammen 80 km, mens avløpsanlegget har en total lengde på ca 51 km. Mere informasjon om dette finnes under menyen tl høyre.

Henvendelser

Ved feil på kommunal vannforsyning eller avløp, se kontaktinformasjon til høyre på siden.

Ansatte:

Ove Pedersen, leder VVA

Alf Ramberg, leder uteetaten

Kontaktinfo ansatte finner du her.

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME