A A A
Barnehagen Strønstad

Strandlandet barnehage

Barnehagen ligger flott til på samme området som Strønstad skole. Her er det fjell og fjære som nærmeste nabo, som brukes aktivt iløpet av barnehagedagen.

Det er pr idag 5 barn hos oss.

Vi deler som sagt uteområde med skolen, det samme gjør vi med lokalene. Dette gjør at vi har et tett samarbeid med Strønstad skole, både faglig og sosialt.

Vårt syn på den viktigste forutsetning for all videre utvikling og læring er at barna blir trygge på seg selv, hverandre, de voksne og ikke minst at de opplever mestring. Trygghet skaper vi ved å være åpne og ærlige, og ved å sette grenser. God selvfølelse er en av de viktigste ballastene vi kan gi barna. Som metode, for å jobbe med grunnsynet vårt, har vi fire områder vi mener er spesielt viktige:

  • omsorg
  • vennskap
  • lek
  • glede

Mer utfyllende informasjon om vårt arbeid finner du i barnehagens årsplan.

 

Tips en venn Skriv ut