A A A
Søndre barnehage[1]

Søndre barnehage

Velkommen til Søndre barnehage! Barnehagen eies og drives av Hadsel kommune. Søndre barnehage har plass til ca. 54 barn, med egen skolestartergruppe og småbarnsavdeling for de yngste barna under 3 år.

Barnehagen ligger fint til, med stor lekeplass i tilknytning til friluftsområde. Det betyr at vi har enkel adkomst til marka hele året. Søndre barnehage har siden 2009 vært med i prosjektet "Helsefremmende barnehager", og det gir seg blant annet utslag i riktig kosthold og mye uteaktivitet i skog og mark.

Hovedmål for arbeidet vårt

Barna i Søndre skal:

  • Oppleve vennskap, bli sosialt kompetente og kunne fungere positivt sammen med andre
  • Være trygge og harmoniske og kunne sette ord på ønsker og følelser
  • Bli initiativrike, nysgjerrige, forskende og filosofiske
  • Kunne foreta valg og lære seg å se konsekvensen av sine valg

I dokumentene du finner på høyre side kan du bli bedre kjent med rammer for driften av barnehagen og det pedagogiske innholdet.

Tips en venn Skriv ut

Kalender

16. mai

Skrammeltog

Vi går i skrammeltog rundt sykehuset og sykehjemmet sammen med Tumlebo, Hoppensprett og Lille-Børøya barnehage. Etterpå samles alle i i Søndre til pølsespising og diverse "17-maileker".

Kategori: Arrangement med andre barnehager
Uke: 20
7. juni

Avslutning for skolestarterne

Vi tar høytidelig farvel til årets skolestartere og markerer slutten på barnehagelivet.

Kategori: Sammenkomst for foreldre
Uke: 23
14. juni

Sommerfest

Ferien står for døra, og vi avslutter barnehageåret med grilling og hyggelig samvær.

Kategori: Sammenkomst for foreldre og søsken
Uke: 24