A A A
Søndre barnehage[1]

Søndre barnehage

Velkommen til Søndre barnehage! Barnehagen eies og drives av Hadsel kommune. Søndre barnehage har plass til ca. 54 barn, med egen skolestartergruppe og småbarnsavdeling for de yngste barna under 3 år.

Barnehagen ligger fint til, med stor lekeplass i tilknytning til friluftsområde. Det betyr at vi har enkel adkomst til marka hele året. Søndre barnehage har siden 2009 vært med i prosjektet "Helsefremmende barnehager", og det gir seg blant annet utslag i riktig kosthold og mye uteaktivitet i skog og mark.

Hovedmål for arbeidet vårt

Barna i Søndre skal:

  • Oppleve vennskap, bli sosialt kompetente og kunne fungere positivt sammen med andre
  • Være trygge og harmoniske og kunne sette ord på ønsker og følelser
  • Bli initiativrike, nysgjerrige, forskende og filosofiske
  • Kunne foreta valg og lære seg å se konsekvensen av sine valg

I dokumentene du finner på høyre side kan du bli bedre kjent med rammer for driften av barnehagen og det pedagogiske innholdet.

Tips en venn Skriv ut

Kalender

6. september

Tur til Speiderhytta

Skolestartere 2018 fra alle barnehagene møtes på en fellestur til Speiderhytta.

Kategori: Samarbeid med andre barnehager
Uke: 36
13. september

Utedag i skogen

Høstaktivitetsdag i Søndre barnehage

Kategori: Aktivitetsdag i barnehagen
Uke: 37
24. oktober

SOS-arrangement

Foreldremiddag med basar og salg til inntekt for SOS barnebyer.

Kategori: Foreldrearrangement
Uke: 43
13. desember

Lucia på sykehjemmet

Skolestarterne går Luciatog på sykehjemmet og underholder beboerne med julesanger.

Kategori: Samarbeid med institusjon
Uke: 50
14. desember

Julefrokost i barnehagen

Vi inviterer foreldre, søsken og besteforeldre til hyggelig frokost i barnehagen.
Det vil bli Luciaopptog og sang fra barna.

Kategori: Foreldrearrangement
Uke: 50
19. desember

Nissefest

Vi går rundt juletreet, spiser julegrøt og får besøk av selveste Stabbursnissen!

Kategori: Arrangement i barnehagen
Uke: 51
6. februar 2018

Samefolkets dag

Aktivitetsdag med lassokasting, samisk musikk, bidos m.m.

Kategori: Arrangement i barnehagen
Uke: 06
14. februar 2018

Barnehagenes dag i Kreativ Uke

Barnehagene samarbeider om å sette opp en forestilling i Hurtigrutens Hus.

Kategori: Samarbeid med andre barnehager
Uke: 07
16. februar 2018

Karneval

Vi avslutter Kreativ Uke med karneval for barn og ansatte i barnehagen

Kategori: Arrangement i barnehagen
Uke: 07
26. februar 2018

Solfest

Vi får forhåpentligvis se sola i dag, og markerer med solfest i barnehagen

Kategori: Arrangement i barnehagen
Uke: 09