A A A

Skole- og barnehagerute

I skoleruta er skoledager for elevene  fastsatt i samsvar med felles forslag utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune.

Skolefritidsordningene har samlet informasjon om hvilke dager de har stengt  i en egen sfo-rute.

Barnehageruta for kommunale barnehager fastsettes slik at planleggingsdager for personalet er tilpasset skolens planleggingsdager.
Ta kontakt med den enkele private barnehage for informasjon om deres åpningstider.

Mer informasjon finner du ved å følge lenkene :
Skoleruter og sfo-ruter
Barnehagerute for kommunale barnehager