A A A
Nærbilde busk

Skolefritidsordning (SFO)


Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og den skal være noe annet enn skole og barnehage.

Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.

For mere info se den enkelte skole.

Påmelding til skolefritidsordningen
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mai hvert år.
Foresatte melder sitt barn på sfo gjennom pålogging i Visma Flyt SKole.

Barnet får plass og plassen skal betales for fra 1. august.
Vi anbefaler at barn som skal begynne i første klasse gjør seg kjent med SFO før skolestart. Det gir en mykere start for alle.
Dersom foresatte velger å ha ferie frem mot skolestart, må de likevel betale for plassen fra 1. august.  Barn tas ikke inn i perioden fra skolestart til 1. september.

Foresatte kan søke om endret tilbud og eventuelt si opp plass i sfo med foreldrepålogging i Visma Flyt Skole.

 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME