A A A
Renovasjon husholdningsavfall søppelbil

Renovasjon

Reno-Vest Husholdning AS utfører innsamling av husholdningsavfall for Hadsel kommune. Reno-Vest fakturerer avgift for husholdningsavfall 2 ganger i året. Gebyr for slamtømming sendes ut av kommunen 4 ganger i året sammen med de andre kommunale gebyrene. Oversikt over gebyrene finner du i vårt gebyrregulativ.

Oversikt over når det er søppelhenting på din adresse kan du finne på Reno-Vest sin tømmekalender.

Gjennvinningsstasjonen på Børøya ligger i Industriveien, for åpningstider og annen informasjon se Reno-Vests hjemmesider

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME