A A A

Organisering av kriseledelsen

Under finner du et orgaisasjonkart, som viser hvordan kriseledelsen er organisert. Ved kriser av mindre omfang og som ikke trekker ut i tid vil det være aktuelt med en "ordinær" organisering av kriseledelsen. Ved større hendelser eller langvarige hendelser må derimot kriseledelsen utvides og derfor ha en annen organisering. Du finner begge måtene å organisere seg på ved å veksle mellom de to fanene øverst til høyre i organisasjonskartet, eller bruke de grønne tekstboksene under organisasjonskartet.

Du kan også åpne organisasjonskartet i eget vindu, zoome inn og ut, eller klikke i organisasjonkartet for å få opp mere informasjon.