A A A

Organisasjonskart

I organisasjonskartene som vi har presentert på vår hjemmeside finner du opplysninger om hvordan de ulike delene av Hadsel kommune er organisert, hvem som inngår i ulike råd og utvalg, hvilke roller de har og i noen tilfeller også kontaktopplysninger.

Siden er under utvikling, så vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemeldinger på feil eller mangler :)

Vi har for ordens skyld delt organisasjonskartene opp i to deler:

Administrative enheter

Politiske råd, utvalg, komiteer, med mer

De interaktive organisasjonkartene som er presentert på våre hjemmesider gir deg mange muligheter. Du kan utvide organisasjonkartene til fullvisning i eget vindu. Du kan klikke på de ulike delene av enhentene for å se mer detaljerte organisasjonskart. Du kan også zomme inn og ut på organisasjonskartet. Dersom det er flere faner (arkblad) i vunduet kan du ved å flytte musepekeren helt øverst til høyre i organisasjonskartet få opp en meny som du kan navigere i.