A A A

Pålogging til VFS - Visma Flyt Skole

Lenke til pålogging: VFS

  • Foresatte logger seg på fra IDporten.
    Vi oppfordrer alle foresatte om å oppdatere og vedlikeholde egen side med mobilnummer og mailadresse - og bekrefte hvor dere ønsker å motta medlinger og varsler fra skole/sfo.
  • Elever og ansatte logger seg på med Feide