A A A

Kreftkoordinator

Hadsel kommunes kreftkoordinator er Siw Norheim. Hun har siden mai 2016 vært kreftkoordinator i
50 % stilling.

Stillingen som kreftkoordinator er et samarbeid mellom Hadsel kommune og Kreftforeningen.

Kreftkoordinatorens rolle:
Å koordinere tjenester for bruker og hans/hennes pårørende, samt de ulike samarbeidspartnere som hjemmetjenesten, sykehjem, NAV, fastlege, sykehus, helsestasjon og lignende. Kreftkoordinator videreformidler tjeneste til utøvende tjenester, som blant annet hjemmesykepleien.

Hvem kan ta kontakt?

  • Du som har eller har hatt kreft
  • Pårørende til noen som har eller har hatt kreft
  • Venner av kreftsyke
  • Du som har spørsmål i forbindelse med kreft og utfordringer rundt sykdommen

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Det betyr at du/dere ikke trenger henvisning fra lege.

Kreftkoordinator har kontor på Hadsel rådhus i 3. etasje sammen med Tjenestekontoret.

 

 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME