A A A

Kommunestyret

Du kan forstørre eller formisnke organisasjonskartet over. Du kan også åpne det i eget vindu, og klikke på de ulike organisasjonsboksene for å få opp mer informasjon.
 
Kommunestyret er det øverste valgte, politiske organ i kommunen. Det består av 25 medlemmer. Disse medlemmene er valgt for perioden 2015 - 2019:
Ordfører:
- Siv Dagny Aasvik
Varaordfører:
- Kurt Eirik Jenssen
 
Arbeiderpartiet:
Siv Dagny Aasvik
Einar Roger Pettersen
Britt Solvik
Åge Hilmar Rusten
Margareth Bentzen
Finn Sture Hultgren
Hanne Elise Skare
Gro-Marith Villadsen
Rayner Skare Lind
Ketil Johnsen
Jacob Normann Jacobsen
Fremskrittspartiet:
Camilla Skog Rodal
Håkon T Hanssen
Lill Mari G Johnsen
Anders Samuelsen
Ronny Gabrielsen
Senterpartiet:
Kurt Eirik Jenssen
Aina Nilsen
Stig Børre Sørmo
Høyre:
Lina Buvik Vibe
Ivar Frank Fredriksen
Melbu og omegn samarbeidsliste:
Jan Steffensen
Venstre:
Arne Ivar Mikalsen
Sosialistisk Venstreparti:
Per Atle Bayner
Rødt:
Geir Asbjørn Jørgensen
 
Kommunestyret har det overordnede ansvar for den samlete kommunale virksomheten. Viktige saker i kommunestyret er styringsdokumenter som økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, årsrapport, kommuneplan, reguleringsplaner og saker som kommer fra formannskapet og andre politiske organer.
 
 
 
Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME