A A A
Melbu Samfunnshus

Hadsel Voksenopplæring

Hadsel voksenopplæring har tilbud til alle innvandrere i Hadsel kommune som har behov for opplæring i norsk med samfunnskunnskap.

Skolen har 7 faste ansatte i tillegg kommer midlertidig ansatte i vikariater, prosjekter og lignende.

Det er ca. 80 deltakere i voksenopplæring. I tillegg kommer nettelever.

Skolen tilbyr undervisning til alle innvandrere i Hadsel. Undervisning blir gitt på nivåene A0, A1, A2, B1 og B2.  Det er ikke søknadsfrist  men løpende inntak gjennom skoleåret. Skolen arrangerer norskprøver i juni og desember hvert år.

Skolen har også tilbud om grunnskoleopplæring for voksne etter § 4- A1, herunder opplæring i grunnleggende ferdigheter etter kKompetanseløftet, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. 

Tips en venn Skriv ut