A A A
Hadsel havnevesen

Hadsel havn KF

Hadsel havn KF har kontorer i  annen etasje i terminalbygget i Stokmarknes havn. Hadsel havn har egen hjemmeside.

Kontaktinfo:

Havnesjef Line Anette Jakobsen  epost:  line.anette.jakobsen@hadsel.kommune.no   tlf 76 16 46 50/ mobilnr.  91 32 97 05

Trafikkinspektør Jan Arne Svensen  epost: jan.arne.svensen@hadsel.kommune.no    tlf 76 16 46 52/ mobilnr. 90 12 06 59

Vakttelefon utenom kontortid: 91 76 51 22

Varer og gods NorExpress: 76 16 46 53