A A A
Hadsel Eiendom

Hadsel Eiendom KF

Hadsel Eiendom KF har ansvar for vedlikehold og forvaltning av 150 kommunale utleieboliger i Hadsel kommune,  og vedlikehold og forvaltning av 7 boliger på vegne av Hadsel Boligstiftelse.

Kommunale boliger leies ut til personer som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig, midlertidig eller permanent. Maksimal leietid i kommunal gjennomgangsbolig er normalt 3 år. Husleie ligger omtrent på samme nivå som i det ordinære leiemarkedet. Søknad om kommunal gjennomgangsbolig sendes til Hadsel Eiendom. Søknad om omsorgsbolig sendes til Hadsel kommune v / Tjenestekontoret.Ved tildeling av omsorgsbolig får Hadsel Eiendom kopi av vedtak, og sørger for utleie av boligen.

Postadresse: Rådhuset, 8450 Stokmarknes

Besøksadresse: Lensmannsveien 5, 8450 Stokmarknes

Mail:  hadsel.eiendom@hadsel.kommune.no

Telefon: 76 16 45 41

Kontaktinformasjon:

 

Konstituert daglig leder: Vegard Melchiorsen  epost; vegard.melchiorsen@hadsel.kommune.no   tlf: 76 16 45 41

Vedlikeholdsleder: Jan-Ivar Ellingsen  tlf: 76 16 45 43

 

Søknader