A A A

Gårdskart

Gårdskartet er satt sammen av informasjon fra flere kilder:

  • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag.
  • Eiendomsgrenser for den/de eiendommene man søker på hentes fra Matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i Matrikkelen, vil være synlig i gårdskart samme dag.
  • Arealtyper i AR5 hentes fra Skog og landskap. Endringer kommunen gjør i AR5 vil være synlig i gårdskartet når kommunen har levert oppdateringer (1-2 ganger i året).
  • I tillegg vises heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.
  • Det er også mulig å velge flere andre kartlag, som f.eks. jordkvalitet og erosjonsrisiko.

Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer, og oppdatering pågår kontinuerlig.

Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

 

LINK TIL GÅRDSKART

Tips en venn Skriv ut