A A A
På fjelltoppen

Folkehelsearbeid

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge  psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Folkehelsearbeidet er et tverrsektorielt ansvar. I Hadsel kommune er det nedsatt en folkehelsegruppe bestående  av kommuneoverlege samt repr. fra sektor oppvekst, helse og omsorg, teknisk, kultur og NAV Hadsel.
 

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME