A A A

Delegasjonsreglement

Denne siden er nder utvikling.

Her vil du etterhvert finne informasjon om Delegasjonsreglementet til Hadsel kommune. Delegasjonsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert til hvilke organer eller intitusjoner. For eksempel kan kommunestyret (øverste organ) bestemme hva formannskapet, rådmannen eller en komitee skal ha lov til å foreta seg gjennom å gi de fullmakter på de enkelte områdene.

Etter hvert kan du klikke deg inn her for å se delegasjonsreglementet (siden er for tiden tom)