A A A
naust

Bolig og eiendom

For bolig og eiendom vil de fleste tjenester leveres av teknisk sektor i kommunen.

Hovedoppgaver innen teknisk sektor:

  • drift, investering og vedlikehold av kommunale veger, vannverk, avløp og renovasjon, grønne områder og kirkegård
  • brannvern, branntilsyn og feietjenesten
  • delings- og byggesaksbehandling, areal- og bebyggelsesplaner, jord- og skogsbruk
  • forurensnings- og utslippssaker
  • planlegging, drift og forvaltning av byutvikling, byens fysiske miljø, med estetiske, tekniske og funksjonelle problemstillinger i fokus
  • landmåling, forvaltning og drift av kommunens kartverk, eiendomskart, eiendomsregisteret og annen geografisk informasjon

Sektoren er inndelt i følgende fagavdelinger som ivaretar de nevnte områder:

Drift  (omfatter VVA og kart og oppmåling)
Plan og miljø  (omfatter landbruk, prosjekt, plan og byggesak)
Brann

Kontaktinfo ansatte finner du her.

Spørsmål og svar

Søknader

Priser og gebyrer

Dokumenter