A A A

Foreldrebetaling for kommunale barnehager 2017

Stortinget har fastsatt maksimalprisen for en heltidsplass til 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017.

Ifølge nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen skal ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Ordningen er søknadsbasert.

Hadsel kommunestyre gjorde i møte 24.11.2016 vedtak om at betalingssats i kommunale barnehager settes til gjeldende makspris.

På denne bakgrunn fastsettes følgende betalingssatser for 2017:

Tilbud

Timer pr. uke

Betalingssats pr mnd

Hel plass – 5 dg pr uke

45 t/u

2 730

3 dager pr uke

27 t/u

1 638

Halv plass (5 dg over 2 uker)

22,5 t/u

 1 328

To dager pr uke

for barn med kontantstøtte

18 t/u    

1 092

Enkeltdag

 

164

  • Deltidstilbud beregnes med timesats - månedspris for 1 uketime - kr 61,00

  • For deltidsopphold gjøres det skriftlig avtale om bruk av plassen med barnehagens styrer i samsvar med bestemmelser i barnehagenes vedtekter.

  • På grunnlag av vedtatte satser gis det 30 % søskenmoderasjon for andre barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. og øvrige barn i barnehagen

  • Kostpenger kr 307,- pr mnd for heltidstilbud, og beregnes forholdsvis for deltidsplasser.

  • Kostpenger kommer i tillegg til ovennevnte satser for foreldrebetaling og gjennomføres til selvkost. Barna får all daglig kost i barnehagen, dvs minimum brødmat, frukt/grønt, drikke og ett varmt måltid pr. uke.

    Vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for familier med lav inntekt i tråd med Stortingets vedtak gjennomføres på grunnlag av overnevnte satser.

  • Hadsel kommune kan belaste fakturagebyr for å dekke administrasjonskostnad til utsending av papirfaktura.

Tips en venn Skriv ut