A A A
Du er her: Hjem»Barnehage

Barnehage

Her er lenke til skjema: Søknad om barnehageplass 2017/18

1.mars er søknadsfrist for hovedopptak - dvs for tildeling av plasser fra 1.august hvert år. Barn som fyller ett år i august, september og oktober  - eller er eldre enn det - har rett til barnehageplass ved hovedopptak. Søknader på venteliste og de som søker plass etter 1.juli tas med i dette opptaket. Ellers tildeler den enkelte barnehage sine ledige plasser i supplerende opptak gjennom året.

Skjema for å søke redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid grunnet lav inntekt:  Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME