A A A

Aspåsen barnehage

Aspåsen barnehage er en privat foreldreeid barnehage på Sandnes, med fjell, fjære og skolen som naboer. Vi har to avdelinger; Småtua 0–3 år og Stortua 3-6 år.

Våre hovedmål er at barna skal:

  • Føle trygghet i sine daglige omgivelser

  • Få tilhørighet til gruppen og ha venner

  • Oppleve respekt, tillit og omsorg

  • Få allsidige utfordringer som bidrar til utvikling og mestring

  • Gis gode muligheter for lek og samspill, som fremmer utviklingen av sosial kompetanse og danning

Vi fokuserer på helsefremmende arbeid i barnehagen som skal bidra til trivsel, helse og gode holdninger.

 

Åpningstider: 0700 – 1630.

Velkommen til Aspåsen barnehage!

   
   
          
   
Aspåsen2015
Aspåsen2015
Tips en venn Skriv ut

Kalender


'cpCALENDARLIST' parameter error: CALID
Possible params: CALID, CUSTOMID, LIMIT, CROSSLOAD, PREFIX, POSTFIX, IF, IFNOTMSG, IFRESULT, NL2BR, NL2LI, DISPLAYPARAMS, EMPTYMESSAGE, REPLACEMESSAGE, SEMAPHORENAME